Beleidsvisie

De drie beleidspunten van BC Woodpecker voor de komende 3 jaar:

 

1) Samenbrengen van spelplezier en individuele groei

BC Woodpecker wil spelkwaliteit / individuele groei  en spelplezier bij elkaar brengen, omdat deze elkaar kunnen versterken. 

Dit willen we bereiken door trainingen te verzorgen voor alle spelniveaus en onderlinge toernooi/wedstrijd vormen gecoördineerd door de TC. 

De activiteitencommissie organiseert nevenactiviteiten om naast het badmintonspel op een andere manier onderlinge contacten te versterken.

 

2) Een toegankelijke vereniging

BC Woodpecker is en blijft de open en toegankelijke badmintonvereniging voor junior en senior leden, toekomstige leden, RBB en collega verenigingen. Spontaniteit en respect zijn de pijlers voor een prettige badminton omgeving voor de diverse spelniveaus en culturen. 

Het bestuur draagt er zorg voor dat een goede opvang en begeleiding van nieuwe leden gedurende de eerste spelavond is geregeld.

De website dient toegankelijk en up to date te zijn qua inhoud en techniek. 

 

3) Ontwikkeling Badmintonsport

Trainingen worden verzorgd door bij voorkeur gekwalificeerde trainers en begeleiders. Activiteiten om de badmintonsport in zijn totale omvang te laten zien worden regelmatig georganiseerd. Jeugdbegeleiders en/of leden worden gestimuleerd om cursussen tot badminton begeleider / trainer te volgen. 

 

Bij de jeugd is tenminste 1bij voorkeur gecertificeerde trainer aanwezig. 

 

 

De hele beleidsvisie van BC Woodpecker kan hier gedownload worden.

Belangrijke data

No events